Privacybeleid - Hondenschool ABCT HarderwijkHondenschool ABCT Harderwijk

Privacybeleid

Privacy statement
Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
ABCT B.V., statutair gevestigd aan de Zandhuisweg 44 (8077 TA) in Hulshorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen ABCT B.V..

 

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer je je door ons laat begeleiden.

We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten. Maar ook wanneer wij jouw persoonsgegevens uit verschillende ABCT-bronnen met elkaar koppelen. Denk hierbij aan het koppelen van jouw aanvraag op de website voor een gratis training of documentatie aan een aankoop van een training zodat wij passende aanbiedingen kunnen doen. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor (interne) analyse-doeleinden die niet leiden tot passende aanbiedingen.

Een andere reden waarom wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang. Bij bepaalde re-integratiebegeleiding kan je bijvoorbeeld sport/medische facturen bij ons indienen ter verwerking, hier staan je persoonsgegevens op. In verband met de financiële bewijslast moeten we deze 7 jaar bewaren.

Wanneer nodig, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw surfgedrag te kunnen volgen.

 

Nieuwsbrieven
We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kun je je kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief. Natuurlijk kan je ook altijd een mail sturen met het verzoek je uit te schrijven.

 

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?
Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst. Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals bijvoorbeeld aan lokale autoriteiten. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

 

Soms werken wij ook in opdracht van bepaalde partijen, zoals het UWV en verzekeraars. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan deze partij uit hoofde van onze opdracht.

 

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat ABCT op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

 

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

 

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je gegevens die je voor een nieuwsbrief, gratis training of documentatie verstrekt hebt, kun je zelf inzien en aanpassen wanneer je een mailing krijgt via een link onderaan de pagina. Heb je een specifiek verzoek tot inzage, dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen wanneer je bezwaar wilt maken tegen je gegevensverwerking. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek dan zullen wij dat mededelen.

Heb je toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je die altijd weer intrekken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarna niet meer.

 

Functionaris Gegevensbescherming
Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming kun je richten aan:

ABCT B.V.
T.a.v  Functionaris Gegevensbescherming
Zandhuisweg 44
8077 TA Hulshorst

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van het privacy statement 
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.

 

De laatste wijziging was op 16 december 2020